สินค้าคุณภาพ

Fish Ball
ฮือก้วย
เกี๊ยวปลา
ฟองเต้าหู้ห่อกุ้ง
ลูกชิ้นกุ้ง
Fish Ball (mini pack)
ลูกชิ้นปลาทอด (Mini Pack)
ฮือก้วย (Mini Pack)